جدول زمان بندی مصاحبه پذیرش دکتری حسابداری سال 1402
(یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 خرداد 1402)
دانشگاه فردوسی مشهد

 

مدیر گروه آموزشی حسابداری:  دکتر مهدی مرادی ()- شماره تماس مستقیم05138806313

 • کلیه اطلاعات و مدارک داوطلبان بایستی در سایت اختصاصی گروه حسابداری https://phdfum.ir از تاریخ 1 خرداد لغایت 15 خرداد 1402 بارگزاری گردد.
 • محورهای مصاحبه:
  • روش تحقیق
  • زبان تخصصی و زبان عمومی
  • تئوری حسابداری
  • حسابرسی
  • مدیریت مالی
  • حسابداری مدیریت
  • مباحث روز

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته