به استحضار مي رساند آزمون جامع گروه حسابداري به شرح ذيل برگزار مي گردد:
جلسه آزمون كتبي روز  يكشنبه 1403/03/20 از ساعت 9 الي 13 در كلاس 110 واقع در دانشكده علوم اداري و اقتصادي

اسامي دانشجويان داراي شرايط شركت درآزمون

o رضا رستمی
o سينا سپهر
o رقيه محمودي
o ميلاد درويشي


دروس امتحاني:
o حسابداري مديريت
o اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي
o تئوري و پژوهش هاي حسابرسي

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته