به استحضار مي­رساند مصاحبه­ ي داوطلبان دكتري گروه مديريت در تاريخ­هاي ذيل برگزار خواهد شد:

مديريت دولتي (رفتار سازماني)        2 و 3 تیرماه 1403
مديريت بازرگاني (مديريت بازاريابي) 2 و 3 تیرماه 1403
مديريت صنعتي (توليد و عمليات)     2 و 3 تیرماه 1403
مديريت فناوري اطلاعات (كسب و كار هوشمند) 6 و7 تیرماه 1403

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته