به استحضار مي­رساند مصاحبه­ ی داوطلبان دكتری گروه حسابداری در روز يكشنبه 20 خردادماه جاري برگزار مي شود.

مصاحبه داوطلبان روزانه ساعت 8

مصاحبه داوطلبان نوبت دوم ساعت 14

مصاحبه از پنج سرفصل درسی به نام هاي تئوري هاي حسابداري ، حسابداري مديريت ، حسابرسي پيشرفته ، روش تحقيق و زبان تخصصي اخذ مي شود .

يادآوري مي گردد داوطلبان باید مدارك لازم را در سایت دانشگاه بارگذاری و تایید نمایند

 

 

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته