به استحضار مي رساند آزمون دكتري و كارشناسي ارشد ​در تاريخ 11 و 12 اسفند ماه در دانشگاه برگزار خواهد شد. با توجه به لزوم آماده سازي حوزه هاي برگزاري آزمون، از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/10 لغايت ساعت 18 روز جمعه 1401/12/12، امکان حضور در دانشکده وجود نخواهد داشت.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته