سومين كنفرانس ملي تفكر سيستمي در عمل در تاريخ 24 و 25 آبان‌ماه 1402 برگزار مي‌شود،

وب سايت كنفرانس: stinpconf.um.ac.ir/2023
شماره تماس: 05138806356
ايميل دبيرخانه:
آدرس پستي: مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دبيرخانه سومين كنفرانس تفكر سيستمي در عمل

tafakor

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته