به همت هيات انديشه ورز اقتصاد شهري بنياد ملي نخبگان، نشست توانمندي هاي مشترك دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، هيات انديشه ورز اقتصاد شهري و بنياد خادمان زيارت رضوي در روز دوشنبه ۲۰ شهريورماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۲ در تالار مرحوم دكتر رزمي دانشكده اقتصاد برگزار شد. در اين نشست كه با ميزباني هيات رئيسه و جمعي از اعضا هيات علمي دانشكده برگزار گرديد، دكتر ناجي رياست محترم دانشكده ضمن خوش آمدگويي به مهمانان ارجمند ، در خصوص ظرفيت هاي گروه هاي مختلف دانشكده در شناسايي و حل مسائل و چالش هاي شهر و كشور و چگونگي استفاده از ظرفيت نخبگان توضيحاتي ارايه نمودند . در ادامه حاج اقاي طيفوري رياست محترم بنياد خادمان زيارت رضوي از گسترش همكاري‌هاي دانشكده و بنياد خادمان زيارت رضوي و همسو كردن مطالعات دانشگاهي در جهت حل مسائل استقبال كردند. در اين جلسه بر دغدغه هاي مربوط به اشتغال دانشجويان تاكيد شد و استفاده از ظرفيت هاي طرفين به منظور ارتقاي سطح مهارت هاي دانشجويان و مشاركت آنان در حل مسائل كشور به ويژه مشكلات زايران حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) تاكيد شد و ادامه جلسات و هم افزايي بيشتر در دستوركار قرار گرفت.

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
بیش از 9000 دانش آموخته