همكار ارجمند جناب آقاي مهدي طالبي
ضمن ابراز خرسندي و تبريك ارتقاء رتبه جنابعالي به رتبه دو، اميد است توسعه فردي و شغلي جنابعالي در تراز بالاتر و در راستاي اهداف دانشگاه فردوسي مشهد تداوم يابد. توفيقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاريم.

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
بیش از 9000 دانش آموخته