ثبت نام دوره‌هاي مركز آموزش‌هاي عالي آزاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد آغاز شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی نام دوره کلیک کنید:

دوره فروشنده حرفه اي

دوره ورود به حرفه حسابداري

دوره شخصيت شناسي MBTI

 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
بیش از 9000 دانش آموخته