جناب اقای دکتر پورسلیمی عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت

ارتقاء جنابعالی از استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نمائیم و از خداوند منان برای جنابعالی موفقیت روزافزون آرزومندیم.

هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده علوم اداری و اقتصادی

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته