به استناد سي و ششمين صورتجلسه هيات رئيسه دانشگاه، دانشکده در تاریخ های 23، 24 و 27 تیرماه همچنین 3 و 13 شهریور تعطیل می باشد

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته