قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید حتما در صفحه عنوان پایان نامه فارسی و انگلیسی ، تاریخ بصورت ماه و سال مطابق با تاریخ دفاع در صورتجلسه قید شود در غیر اینصورت کتابخانه مرکزی طرح را برگشت خواهد داد 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته