قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید حتما در صفحه عنوان پایان نامه فارسی و انگلیسی ، تاریخ بصورت ماه و سال مطابق با تاریخ دفاع در صورتجلسه قید شود در غیر اینصورت کتابخانه مرکزی طرح را برگشت خواهد داد 

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته