دریافت فرم های مجوز خوابگاه و کارگاه های کامپیوتر دانشکده

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده که نیاز مبرم به استفاده از امکانات سایت دانشجویی دارند، با همراه داشتن کارت دانشجویی از ساعت 8 الی 14 از روز شنبه تا چهارشنبه با رعایت پروتکل بهداشتی در نظر گرفته شده، می توانند حضور یابند.

(داشتن ماسک، دستکش و فرم های پیوست الزامی است.)

دریافت فرم ها

 

DSC 0331

 

 

 

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده