دستورالعمل جدید تنظیم پیشنهاده پایان نامه ها

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره ارشد و دکتری

دستورالعمل جدید تنظیم پیشنهاده پایان نامه ها و رساله ها و مراحل تصویب آن و تکمیل طرح پژوهشی شماره 3 که از 25 بهمن 1399 لازم الاجراست بصورت زیر می باشد :

1- تکمیل اطلاعات طرح شماره 3 توسط دانشجو و استاد، و ارسال به کارشناس پژوهشی دانشکده توسط استاد راهنما و اخذ گواهی همانندجویی و درج آن در طرح شماره 3 در این مرحله الزامی است .

2- بررسی اطلاعات طرح و میزان هزینه های طرح مورد درخواست متناسب با مانده پژوهه و نیز تکمیل اطلاعات اعضای متفرقه تیم راهبری توسط کارشناس پژوهی دانشکده و ارسال به مدیر گروه .

3- بررسی پیشنهاده درج شده در طرح شماره 3 در شورای تحصیلات تکمیلی گروه و تایید / برگشت به استاد راهنما برای اصلاح، و نیز ثبت اطلاعات تاریخ دفاع / تصویب از پیشنهاده و بارگزاری صورت جلسه برگزاری دفاع / شورای تحصیلات تکمیلی گروه، توسط مدیر گروه و ارسال به کتابخانه مرکزی .

4- بررسی و تایید / اصلاح اطلاعات طرح شماره 3 و تایید کد رهگیری توسط کتابخانه مرکزی و ارسال به معاون پژوهشی دانشکده .

5- تصویب توسط معاون / معاونت پژوهشی دانشکده .

6- بعد از مرحله پنجم دانشجو می تواند کار روی پایان نامه / رساله خود را آغاز کند .

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده