دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- مقداد بنانه

 

 

بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر فعالیت اقتصادی در مجموعه کشورهای منتخب عضو اوپک

 

ارائه کننده : مقداد بنانه

 

استاد راهنما: دکتر محمود هوشمند

 

استاد مشاور : دکتر مهدی بهنامه

 

اساتیدداور : دکتر تقی ابراهیمی سالاری (نماینده تحصیلات تکمیلی)

 

دکتر احمد سیفی

 

زمان: ساعت: 10 روز سه شنبه 1400/7/27

 

مکان : دانشکده علوم اداری و اقتصادی

pazhoheshi

تفكر سيستمي در عمل

دوره مشترک دکتری ایران و لهستان

آموزش های عالي آزاد

tour

تور مجازی دانشکده