مديريت آموزشي دانشگاه با هدف آماده سازي نظام يكپارچه الكترونيكي ارائه خدمات، در راستاي تسهيل و تسريع خدمت رساني به دانش‌آموختگان خود، اقدام به طراحي پيشخوان خدمت در پرتال پويا نموده است تا اين دسته از افراد بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري، درخواست خود را به اين مديريت ارسال نمايند. بديهي است درخواست دانش‌آموخته، در اسرع وقت توسط كارشناسان اين مديريت بررسي و مدارك استحقاقي، به آدرس ايشان ارسال خواهد شد. از جمله خدماتي كه از طريق پيشخوان انجام مي‌پذيرد، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1ـ صدور و ارسال كليه مدارك پايان تحصيلات از جمله دانشنامه، ريزنمرات، گواهينامه پايان تحصيلات و گواهينامه موقت

2ـ صدور و ارسال انواع گواهي از جمله گواهي معدل، گواهي رتبه، گواهي سيستم نمره دهي و ...

3ـ صدور و ارسال انواع تاييديه تحصيلي و پاسخ به استعلامات انجام گرفته

4ـ صدور ابطال معافيت و معرفي دانش آموخته به حوزه نظام وظيفه

5ـ برابر با اصل نمودن تمامي مدارك صادر شده توسط مديريت آموزشي دانشگاه

6ـ صدور تمامي نامه هاي اقدامي و مورد درخواست دانش آموخته برابر با ضوابط و قوانين

 

دریافت فایل راهنما

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

erland

دوره کارشناسی حسابداری

3 گروه آموزشی
31 رشته/مقطع تحصیلی
45 عضو هیات علمی
1800 دانشجو
250 دانشجوی بین المللی
9000 دانش آموخته