1. اخبار آموزشی
  2. اخبار پژوهشی
  3. اخبار فرهنگی
  4. جلسات دفاع

 

جلسه دفاعيه‌ي پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد

رشته مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي بين الملل

تحت عنوان :

بررسي نقش واسط تناسب فرد با شغل و آمادگي براي خدمت در ارتباط بين مشتري­گرايي و گرايش به کارآفريني بر عملکرد کارکنان

(مورد مطالعه: شعب مؤسسه اعتباري عسکريه شهرستان مشهد)

ارائه کننده:               فرشاد زمانيان نجات زاده

 استاد راهنما:                   دکتر يعقوب مهارتي

استاد مشاور:                   دکتر عليرضا خوراکيان

 اساتيد داور :                    دکتر غلامرضا ملک زاده

دکتر آذر کفاش پور

 نماينده‌ي تحصيلات تکميلي:            دکتر آذر کفاش پور

زمان: ساعت 12 روز شنبه 1395/11/30

مکان : دانشکده­ ي علوم اداري و اقتصادي – کلاس 114

International

دفتر توسعه همكاری های بين‌المللی

feacoleg

آموزش های عالی آزاد

pazhoheshi

تفكر سيستمی در عمل

tour

تور مجازی دانشکده

3 گروه آموزشی
21 رشته/مقطع تحصیلی
47 عضو هیات علمی
بیش از 1800 دانشجو
412 دانشجوی بین المللی
بیش از 8000 دانش آموخته